Güzel Hadisler ve Evliya Sözleri

“Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da….”

A.F.Y

62- “Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis’e, Adem’e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis’in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem’in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti.”

Caferi Sadık

“Kur’an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur.”

Hz. Muhammed

“Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz…”

Şeyh Hariri

“Ameller niyetlere göre değer kazanır.”

Hz. Muhammed

– “Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer.”

Hacı Bektaş Veli

“Bilginler, Nebilerin varisleridir.”

Hz. Muhammed

“İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz.”

Hz. Muhammed

“Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile..”

Hz. Muhammed

“Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur.”

Hz. Muhammed

“Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir.”

Cüneyd-i Bağdadi

“Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır.”

Cüneyd-i Bağdadi

– “Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem.”

Hz. Ali

– “İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim.”

Hz. Ali

“Senin Allah ’a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür.” (Molla için söylenen söz)

Muhammed İkbal

“Sen insana ulaşmadan Allah ’ı nasıl arıyorsun?.”

Muhammed İkbal

– “Allah ım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.”

Hallac-ı Mansur

“Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir.”

Hızır (a.s)

83- “Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.”

Hallac-ı Mansur

84- “İyi bilin ki vAllah i ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz.”

Hz. Muhammed

85- “Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır.”

Hz. Muhammed

87- “Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba’s olundum.”

Hz.Muhammed

88- “Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?.”

A.F.Y

89- “Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.”

Hz.Muhammed

90- “Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran.”

Hz.Muhammed

92- “Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır.”

Hz. Muhammed

93- “Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim.”

Hz. Muhammed

94- “Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.”

Hz. Muhammed

95- “Allah ! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi”

Hz. Muhammed

96- “Adem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir.”

Hz. Muhammed

97- “İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun.”

Hz. Muhammed

99- “Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir.”

Hz. Muhammed

Etiketler: , , ,

“Güzel Hadisler ve Evliya Sözleri” için Yorum Yok

  1. tayfun diyor ki:

    “Bu dünyaya her gelen ölmek için gelir,faniden bekaya geçmek için gelir,hak ile batılı seçmek için gelir,maddeyle manaya bakmak için gelir.”Hayat bin kays el harrani hz.

Yorum Yapın