Peygamber efendimizden güzel sözler

Peygamber efendimize ait güzel sözler, dini sözler, anlamlı sözler.

1 Akılca en mükemmeliniz, Allah’tan en çok korkanınızdır

2 Sabah namazına çok dikkat ederek geçirmemengerekir Çünkü sabah namazında çok büyük faziletler vardır

3 Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın

4 Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür

5 Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak, varlıkta da darlıkta da Allah’a çok hamdedenlerdir

6 Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler, komşulardır

7 Kıyâmet gününde Âdemoğlu, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz;
aÖmrünü nerede ve ne sûretle harcadığından,
bYaptığı işleri ne maksatla yaptığından,
cMalını nereden kazandığından ve nerelere sarfettiğinden,
dVücudunu, sıhhatini nerede ve ne sûretle yıprattığından

8 Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir

9 Her kim Ramazan’ı tutar, sonra da ona Şevval’den altı gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur

10 Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir

11 Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner

12 Dünyânın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı

13 Kurban kesiniz Onunla nefsi temizleyiniz Bir kimse, gününde kurbanını alır, kıbleye yatırırsa, onun boynuzu, tersi, kanı, kılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur Yere düşen kan, Alah’ın muhâfazasına düşmüş olur Az infak edin, çok ecir alın

14 Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir

15 Hiçbir farz namazı kasten terk etme Kim namazı kasten terk ederse, İlâhı koruma ve teminattan mahrum kalır

16 Kim, insanların dînî işlerinde Allah’ın faydalı kıldığı bir ilmi gizlerse, Allah, Kıyâmet günü onu ateşten bir gem ile gemler

17 Kim, insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah Kıyâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!

18 Severken itidalden(ölçüden,sabırdan) ayrılma Olur ki bir gün darılırsın, dost iken yaptığın aşırı hareketlerden mahcub olursun Dargın olduğun zamanlarda da itidalden ayrılma Olur ki bir gün dost olursun Dargınken yaptığın hareketlerden mahcubiyet hissedersin

19 Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin artsın

20 Nimetleriyle sizi beslediği için Allah’ı sevin Beni de Allah sevgisi için sevin Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin

21 Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil, (tesir bakımından) kılıç darbesi gibidir

22 Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir Hayâ ise girdiğin şeyi güzelleştirir

23 Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nâfile) kılarsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev inşa eder

24 Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlakâ bu, bir kısmına fitne olur

25 Allah’a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr’a buğzetmesin

26 Şiir vardır ki, hikmettir Beyân vardır ki, büyüdür

27 Kulun dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz Kalbi doğru olmadıkça da îmânı doğru olmaz

28 Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesâfesi kadardır

29 Duâ rahmetin, abdest namazın, namaz Cennetin anahtarıdır

30 Mü’minin niyeti, amelinden hayırlıdır

31 Ümmetimden bir grup insan Kur’an’ı muhakkak sûrette okuyacak Ancak bunlar, okun avı süratle delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar

32 Veyl, cehennemde bir vadidir Kâfir orada, kırk yıl batar da dibine ulaşamaz

33 Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez

34 İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı

35 Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir

36 Mü’min hazırlığı, (malı) avucu içine aldığıdır

37 Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, âhiri mi daha hayırlıdır bilinmez

38 Sattığı zaman, satın aldığı vakit ve (alacağını) istediği sırada kolaylık gösterene Allah merhametle muamele etsin

39 Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda öleceksin; ne kadar seversen sev, sonunda ayrılacaksın; Dilediğini işle muhakkak karşılığını görürsün!

40 Allah gönderdiği her derdin, şifâsını da göndermiştir

41 Her namazın arkasında Âyetü’l Kürsî ‘yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer)

42 Kanâat, tükenmez bir hazinedir

43 Îmân’ın efdali; nerede olursan Allah’ın seninle beraber olduğunu bilmendir

44 Ticârete devam edin Çünkü rızkın onda dokuzu ticârettedir

45 Ya hayır konuş, ya da sus

46 Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini açığa vurur Evinin içinde bile olsa onu rezil eder

47 Kazancın en hayırlısı, insanın kendi eli ile olan ameli (sanatı, mesleği) ve her bir mebur (hîleden uzak, iyi) ticâret muâmelesidir

48 Pişmanlık, tövbedir

49 Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse, o serçe kıyâmet günü arşın altından şöyle seslenerek gelir : Sor şuna Yâ Rab! Beni niçin menfaatsiz yere öldürdü

50 Kim, bir zümreye benzemeye çalışırsa, o, onlardandır

Etiketler: , , , , , , , ,

“Peygamber efendimizden güzel sözler” için 2 Yorum

  1. arda diyor ki:

    soulasın

  2. arda diyor ki:

    Allah sizi cenetine koysun

Yorum Yapın